Годишна конференция на БПГА

Годишна конференция на БПГА
14.05.2019,
гранд-хотел София, София

20 години Българска петролна и газова асоциация –
перспективи и предизвикателства пред сектора

9:00-09:30 Регистрация
9:30-09:45 Откриване – модератор Спас Кьосев, БНТ

 • Представяне на участниците в дискусиите

 • Поздравителни адреси и обръщения от официалните гости

9:45-10:40  Първи панел – Представяне

 • 09:45-10:05Андрей Делчев, изпълнителен директор на БПГА:

БПГА 20 години в 20 минути

 • Жан-Пиер Дебрусъл, Европейска петролна асоциация (FuelsEurope):

Визия 2050, сценарий за европейската индустрия

 • Живодар Терзиев, председател на БПГА: Национални перспективи

 10:40-11:00 Кафе-пауза

 11:00-12:30  Втори панел – Предизвикателства пред пазара на горива

Модератор – Живодар Терзиев, председател на БПГА

 • 11:00 -11:20 Светослав Бенчев, юрист на БПГА:

Нормативни и административни бариери – Q&A

 • 11:20-11:40 Представяне на анализа с ръководител на авторския колектив проф. Люлин Радулов: Национални специфики при въвеждането на изискванията за биогоривата. – Q&A

 • 11:40-12:00 Десислава Демирева: Гледната точка на производителите на биогорива

 • 12:00-12:25 Кратко резюме от Тихомир Безлов, старши изследовател в Центъра за изследване на демокрацията: Сив сектор – Q&A

 • 12:25-12:30 Обобщение

12:30 – 13:30 Обяд за участниците в конференцията

• 13:30-15:30 Трети панел – Бъдещето на сектора: иновации и технологии

Модератор – Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България ЕАД, мениджър Комуникации за ЦИЕ и изпълнителен директор на Shell Гърция

 • 13:30-13:50 FuelsEuropе: Нисковъглеродни течни горива – Q&А

 • 13:50-14:20 Михаел Сатлер, ръководител във Future Mobility OMV:
  Нуждаем се от еволюция, не от революция – Q&А

 • 14:20-14:50 Кристиан Хьолингер, Shell International: Бъдещето на автомобилния транспорт с LNG – Q&А

 • 14:50-15:20 Самуел Маубан, изпълнителен директор на Европейската LPG асоциация:  LPG в Европа – Q&А

 • 15:20-15:25 Обобщение

• 15:25-15:30 Закриващи думи
• Снимка за спомен