Десислава Демирева

Десислава Демирева
Десислава Демирева

През май 2004 година завършва бакалавърска степен, специалност Маркетинг в Икономически университет Варна.
През октомври 2005 година завъшва магистърска степен, специалност Международни икономически отношения в Стопанска академия Д.А. Ценов Свищов.
От август 2014 работи в Астра Биоплант ЕООД. момента е на позиция Мениджър отдел „Устойчивост на суровини и биогорива.
Има участия в различни семинари и обучения, във връзка с устойчивото развитие на биогорива в България и Европа.